Elitwell Clinic
Elitwell Clinic
Elitwell Clinic

Öz Terapi Nedir? Benlik Saygısı Terapisi

Kendi Kendine Terapi: Kendini yargılama ve kendini reddetme son derece zarar verici olabilir. Kendimizi daha az risk alırken, sosyal ilişkilerden daha fazla geri çekilirken ve hatta yeni arkadaşlar edinmekten ve yeni ortamlara girmekten kaçınırken bulabiliriz.
Araştırmalar, benlik saygısının "sosyalleşme ihtiyacımızın karşılanma veya tehdit edilme" derecesinin güçlü bir göstergesi olduğunu göstermiştir. Benlik saygısı psikolojik sağlık için hayati önem taşır ve yokluğu birçok temel ihtiyacın karşılanmamasına yol açabilir.
Kendimizi depresif ya da genel olarak kötü hissetmek genellikle iç eleştirmenimizin ürünüdür. Bu nedenle, özeleştiriyi eylem halinde yakalamak yardımcı olabilir.
Gözleriniz kapalıyken yavaş ve derin nefesler alın.
Omuzlarınızdaki, bacaklarınızdaki, karnınızdaki, yüzünüzdeki, boynunuzdaki ve omuzlarınızdaki gerilimi serbest bırakarak vücudunuzu rahatlatın.
Vücudunuzun neresinde gerginlik hissettiğinizi fark edin.
Vücudunuzun o kısmına odaklanın ve nasıl hissettiğinizin tamamen farkında olun.
O beden parçasına odaklanmış duygularınızla birlikte gelen düşüncelerinizi dinleyin.
Bu düşünceler size ne söylüyor?
Bu duyguların ne zaman başladığını hatırlamaya çalışın.
Eleştirmeniniz o zaman ne diyordu?
Bu egzersizi düzenli olarak yapmak, iç eleştirmen olarak bu iç saldırıların içeriğine daha aşina olmanıza yardımcı olacaktır.
 
Özsaygı Nedir?
Araştırmacılar uzun zamandır benlik saygısının ne olduğunu, ilk olarak çocuklukta nasıl ortaya çıktığını ve yaşamımız boyunca nasıl değiştiğini inceliyorlardı, ancak son on yılda birçok sonuca ulaşıldı.
 Benlik saygısı, öz bildirim yoluyla ölçüme çok uygun olan öznel bir yapıdır. Bir kişinin yetkinliklerinin, özelliklerinin ve hatta başkalarının onu nasıl gördüğünün nesnel bir yansımasını sunması gerekmez.
Araştırmacılar dışsal ve içsel benlik saygısı arasında ayrım yapmaktadır. Dışsal özsaygı, bireyin kendi değerini nasıl değerlendirdiğiyle ilgiliyken, içsel özsaygı fiziksel görünüm, ilişkiler ve entelektüel yetenek gibi tek bir alandaki değer duygularını gösterir.
Nişantaşı kendi kendine terapi ile, iç eleştirmeninizin nasıl zarar verebileceğini ve tipik olarak ne zaman ortaya çıktığını öğrendikten sonra, ona meydan okumak mümkündür.
Kendinizle eleştirmeniniz olarak konuşmak biraz garip görünebilir, ancak olumsuz davranışları reddetmeyi öğrenmek inanılmaz derecede değerlidir.
Kendinizi iş yerinde bir eleştirmen olarak gözlemlediğinizde, aşağıdaki iki konuşma yolunu deneyin.
Kendinize sorun, iç eleştirmenimin saldırılarına karşı koymak için ne yapıyorum?
Örneğin:
Yeni insanlarla sosyalleşmekten kaçınıyorum.
Bu, sürekli takılıp kaldığınız düşüncelerden biri: İş yerindeki insanların bana saygı duymadığını hissediyorum.
Bu alanlardaki notlarınızı eleştirmene iletmek için kullanabileceğiniz ifadelerle birleştirin:
Buna gücüm yetmiyor; sosyal hayatımı olumsuz etkiliyor ve kariyerime zarar veriyor.
Değer teyidi!
Eleştirmenin olumsuz inançlarla, özellikle de derinden gelenlerle mücadele edebilmesi için, sesinizi "kendi değerinizin olumlu bir farkındalığı" ile değiştirmeyi öğrenmelisiniz.
Bu kolay bir eylem değildir. Uzun süredir sahip olduğunuz inançlara meydan okumanız ve bir insan olarak değerli olduğunuzu kabul etmeniz gerekir.
Ben değerliyim çünkü nefes alıyorum, hissediyorum ve farkındayım.
Acı hissediyorum, seviyorum ve hayatta kalmaya çalışıyorum, ben iyi bir insanım.
Amacınız, içsel eleştirmeninizin yerine kullanabileceğiniz, size özgün gelen bir ifade yaratmaktır.
Benlik Saygısı Nasıl Gelişir?
Araştırmalar, içsel benlik saygısının hem genetik (yaklaşık %40) hem de çevresel faktörlerden etkilendiğini öne sürse de, yaşamın erken dönemlerinde tam olarak nasıl ortaya çıktığı belirsizliğini korumaktadır.
Bir görüş, benlik saygısının çocuğun belirli alanlardaki yetenekleri hakkında inançlar oluşturmasıyla ortaya çıktığını öne sürerken, bir başka görüş ise anlamlı kişilerarası ilişkilerin erken deneyimlerinden geliştiğini öne sürmektedir. Benlik saygısı araştırmaları, ebeveyn ilişkisinin kalitesi de dahil olmak üzere aile ortamının önemini kabul etmektedir.
Nişantaşı benlik saygısı terapisi olarak çocuklarınızla bu bağları en iyi şekilde kurmanızın çok faydalı olacağını öngörüyorum. Bu zamanlarda çocuklarımızın yanında olmak, duruşları ve tavırları ile neye ihtiyaç duyduklarını analiz edebilmek çok önemli.
 
Özsaygının Geliştirilmesi
Bilişsel-Davranışçı Terapi (BDT) ile ilişkili bilişsel model, işlevsiz düşüncenin tüm psikolojik bozukluklarda mevcut olduğunu öne sürer. Bir kişinin duygusal durumu ve davranışı, "düşüncelerini daha gerçekçi ve uyarlanabilir bir şekilde değerlendirmeyi öğrendiğinde" yardımcı olabilir.
Özsaygıyı geliştirmek için birçok araç ve teknik olmasına rağmen, bilişsel yeniden yapılandırma tekniklerinin hızlı ve oldukça etkili olduğu kanıtlanmıştır.
Danışanın öz-değer duygusunu yükseltmek için "kronik kendi kendine konuşmanın keşfedilmesini, bilişsel çarpıtmalarla sistematik olarak yüzleşilmesini ve daha doğru ve şefkatli bir öz-değerlendirmenin geliştirilmesini" önerir.
 
Benlik Saygısı Ne Kadar İstikrarlıdır?
Durumlara ve yaşa göre değişir; çoğu araştırma çocuklukta düşük olduğunu, ergenlik döneminde arttığını, yetişkinlikte maksimuma ulaştığını ve yaşlılıkta azaldığını göstermektedir. Bununla birlikte, diğerlerine göre, yaşamımız boyunca nispeten sabit kalır ve kanıtlar benlik saygısının kalıcı bir kişilik özelliği olduğu fikrini destekler.
Değiştirmeye odaklanmadığımız sürece, çocukken güvensizsek, yetişkinlikte de öyle olmamız muhtemeldir.
Özsaygının gelişimini ne etkiler?
Özsaygımızın zaman içinde nasıl değiştiği konusunda hepimiz farklıyız. Bu bireysel farklılıkların çoğu, bazen dolaylı olarak aşağıdaki faktörlerden etkilenir;
Cinsiyet ve etnik köken
Sosyal ilişkiler
Sosyo-ekonomik durum
i̇ş başarisi
Stresli yaşam olayları
Kültürel bağlam
Örneğin, cinsiyetin bu benlik saygısı üzerindeki etkisi küçüktür ve ergenler yetişkinliğe geçtikçe tipik olarak azalır. Cinsiyetin benlik saygısı üzerindeki herhangi bir etkisinin de dolaylı olması muhtemeldir. Bazı kültürlerde kadınlara daha düşük statü verilir ve bazı durumlarda kadınlara iş ve eğitim ortamlarında farklı davranılır.
Sosyal ilişkiler benlik saygımız üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. "Benlik saygısı, bireyin sosyalleşme ihtiyacının ne ölçüde tatmin edildiğinin ya da tehdit edildiğinin içsel bir gözlemcisidir.
Terapist aslında danışanının düşüncelerini keşfederek işe başlayabilir.
O sırada ne düşünüyor ya da kendinize ne söylüyordunuz? Danışanın iç eleştirmenine bir isim vermesi yardımcı olabilir. Sese bir kimlik vermek, onun dışsallaştırılabileceği ve 'ben' yerine dışsal bir faktör olarak deneyimlenebileceği anlamına gelir.
Danışan aynı zamanda gerçekçi düşünürün ("kabul eden" veya eleştiren "rasyonel bakış açısı") sağlıklı sesiyle de tanıştırılmalıdır.
Danışanın ikiliği görmesine yardımcı olarak, en sert eleştirmenlerine (kendilerine) sağlıklı seslerini kullanarak meydan okumak mümkündür.
Ardından, danışanın eleştirel sesini neden kullandığını ve bunun kendisini nasıl koruyor gibi göründüğünü anlamasına yardımcı olunmalıdır.
Örneğin:
Yeni insanlarla tanıştığınızda eleştirmeniniz ne dedi?
Eleştirmenin sizi neyden korumaya çalıştığını düşünüyorsunuz?
Eleştirmen bunu nasıl yaptı?
Belki de eleştirmen sizi reddedilmeye hazırlıyor ya da ilişki kurmamanız için teşvik ederek sizi koruyordu.
Eleştirmenin işlevi daha iyi anlaşıldıktan sonra, danışana eleştirmen onu durdurmasaydı ya da sınırlamasaydı ne deneyimlemek zorunda kalacağını sormak mümkündür.
Eleştirmen bu veya benzer durumlarda size nasıl yardımcı olurdu?
Eleştirmen susturulursa ne olacağından korkuyorsunuz?
Danışan, iç eleştirmeni neyin güçlendirdiğini ve bazı önemli ihtiyaçlarının nasıl daha sağlıklı yollarla karşılanabileceğini öğretebilmelidir.
Özsaygı Nasıl Artırılır
Bizi eleştiren iç sesimizi susturmayı veya reddetmeyi öğrendiğimizde, kendimizi sabote etme döngüsünü durdurabilir ve öz saygımıza ve öz değer duygumuza zarar vermeden önce kontrolü yeniden kazanabiliriz.
Daha da önemlisi, araştırmalar terapinin danışanların öz-değer duygusunu artırabildiğini göstermektedir; kendilerini daha hak eden ve yetenekli olarak görmeye başlarlar.
Aşağıda tartışacağımız bilişsel yeniden yapılandırmanın yanı sıra, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok teknik iç eleştirmeni yenmeye yardımcı olabilir
Güçlü yönlerin belirlenmesi İnsanlık ve ölçülülük gibi belirli erdemler iyi bir öz saygı ve olumlu bir öz görüş ile ilişkilendirilirken, güçlü yönlerimizi tanımak ve tekrar tekrar kullanmak kendimizi nasıl gördüğümüzü destekleyebilir.
Kendini kabul etme Olumlu niteliklerimizi ve kalıcı güçlü yönlerimizi tanımak öz saygı için hayati önem taşırken, yargılayıcı olmayan ve kendimizi ve başkalarını kabul eden bir tutum ve dil benimsemek çok önemlidir.
Belirli odak konuları esnek olmayan kurallar ve olması gerekenlerdir.
Değişmeyen doğru ve yanlış anlayışımız genellikle kültürel, ebeveyn ve akran beklentilerinden kaynaklanır.
Mükemmeliyetçilik.
Hataları yeniden çerçevelemek, başarısız olduğumuza inanmamıza neden olan acı verici nitelikler olmadan hatalar üzerinde düşünmeyi öğrenmeyi gerektirir.
Eleştiriye karşı aşırı kırılganlık "Eleştiriyle başa çıkmanın püf noktası, size öz saygınızı unutturmasına izin vermemektir"
Girişkenlik. Düşük öz saygı, başkalarından ne istediğimizi sormamızı engelleyebilir.
Zamanla, danışan her seferinde karşılaştığı çarpıtmalarla yüzleşmeyi öğrenebilir. Özsaygı terapisi sırasında bunlara meydan okuyarak, bunlarla mücadele etmek ve gerçek dünya senaryolarında başarıya ulaşmak daha kolay hale gelebilir.
İstanbul'da özgüven terapisi desteği için her bölgeden bizimle iletişime geçmeniz mümkün olacaktır. Her bölgede terapiler sunarak sizlere destek olabiliyor, her anlamda sizler için doğru seanslar ve hizmetler için ilerleme kaydediyoruz.
Terapide her bir konuyu tartışmak ve inançlarımızı yeniden çerçevelemeye yardımcı olacak stratejileri keşfetmek ve uygulamak, benlik saygısını yönetmek ve geliştirmek için son derece etkili olabilir.
 
Benlik Saygısı için Hedef Belirleme
Hedef belirleme hayatımızın her alanında çok değerlidir. Özsaygı için Hedef Belirleme çalışma kağıdı, hayatınızın şu anda kendinizi kötü hissettiğiniz yönlerini yakalamanıza ve bunları düzeltmek veya etkilerini azaltmak için hedefler belirlemenize yardımcı olabilir.
Sonuç olarak, yaşamımız boyunca özsaygımızı belirleyen birçok faktörle karşılaşırız. Önemli olan bu dış uyaranlara verdiğimiz içsel tepki ve bu durumları nasıl değerlendirdiğimizdir.
 

Öz Terapi Nedir? Benlik Saygısı Terapisi

Blog Kategorileri

Diğer Yazılar

Ozon Terapi Nedir? Faydaları Nelerdir?
Ozon Terapi Nedir? Faydaları Nelerdir?
Ozon terapisi size yaşlanma karşıtı bir enerji artışı, gençleşme hissi ...
Ozon Terapi Nedir? Nasıl Yapılır?
Ozon Terapi Nedir? Nasıl Yapılır?
Ozon tedavisi, oksijene kıyasla çok daha yüksek enerji taşıyan yapıya sahi...
Hipnoterapi ile Sigara Nasıl Bırakılır?
Hipnoterapi ile Sigara Nasıl Bırakılır?
Bilinçaltımız alışkanlıklardan vazgeçmeyi bir tehdit olarak algıladığ...