Elitwell Clinic
Elitwell Clinic
Elitwell Clinic

Benlik Terapisi

Benlik algısı bireyin özelliklerini, mizacını, algılarını ve kim olduğunu dair tanımlarını kapsar. Çocukluk döneminden başlayarak gelişim döneminde birçok değişime uğrayan kişilik algısıdır. Bu değişimler içerisinde birey bedeni ve zihniyle sağlam bir ilişki içerisinde kalabilirse, dış ve iç koşullara adapte olabilen ve psikolojik sağlamlığını hayata geçirebilen bir varlık olur.
 

Zayıf benlik algısı
 

Eğer benlik algısı güçlü değilse kişi duygu ve ruh halinde problemler yaşayabilir. Bu durumlarda benlik algısı zayıf olan insanlar toplum içerisinde yer edinmekte, kendisiyle olan ilişkisini güçlendirmekte ve dış dünyayla ilişki kurmakta zorluk çekebilir.

Bu konu üzerine yapılan psikolojik araştırmalar genellikle çocukların gelişimsel süreçlerini incelemektedir. Benliğin anlaşılması, ilk önce bebeğin fiziksel bedenini tanımasıyla 2 yaşında başlar. Örneğin bedeni algılayışımız eller ve parmakları algılama başlar ile ve sonrasında tüm bedeni kapsayacak şekilde gelişir. Enteresandır ki, bebekler hiçbir zaman bedenlerinin sınırları olan bir formda olduğunu algılayamaz. Bu sebeple benlik algısını araştıran psikolojik deneyler ayna kullanımının çocuğun vücudunu tanımasında ve onu nesneleştirmesinde yardımcı olabildiğini düşünürler. Bebeklerin kendilerini başkalarından ayırabilmelerini ve diğerlerini gördüğü gibi görmelerini sağlarlar. Burada önemli olan belli bir yaşa gelene kadar benlik algısının oluşumunun bir sürü psikolojik sorgulama ve belirsizlikten geçmesidir.
 

Güçlü benlik algısı


Benlik algısını sağlam ve etkin kullanabilen bir birey kendi yeteneklerini ve yetersizliklerini, güçlü ve kusurlu yanlarını kabul ederek, kendi değerini objektif bir şekilde deneyimler. Kendimizi zihinlerimizde ve bedenlerimizde var olan izole edilmiş varlıklar olarak görme eğiliminde olsak da, aslında izole olarak var olamayız. Biz etkileşimsel olarak var olur ve bu etkileşimsel var oluş içerisinde kendi benliğimizi bulduğumuz ve değişen benlik algısına ayak uydurabildiğimiz takdirde kendiyle uyumlu oluruz. Başkalarını anlayarak ve görerek, hem kendini diğerlerinden ayırma hem de başkalarıyla gruplaşma şansı elde ederiz. 
 

Benlik algısı nasıl oluşturulabilir?
 

Farkındalık yolculuğumuzda benlik algısı ciddi bir yer kaplar. Benlik algımızı oluştururken dikkat edebileceğimiz çeşitli unsurlardan birkaçı aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Davranış kalıplarımız: tekrarlayan ve sabitleşmiş davranışlarımız,
Olaylara karşı verdiğimiz tepkiler ve karşı tarafta yarattığımız etkiler,
Alışkanlıklarımız; düşüncelerimiz ve davranışlarımız,
Korkularımız: kaybetme, sevilmeme korkusu, yalnızlık, başarısızlık korkusu ve nicesi,
Gündelik hayatımızda tüm bu unsurları gözlemleyerek farkına varmak benlik algısı oluşturmamızda fayda sağlayabilir.


Benlik Terapisi Fiyatı

Benlik Terapisi tedavisi ve Benlik Terapisi fiyatı hakkında Daha fazla bilgi için iletişim numaramızdan bizi arayabilir, Whatsapp numaramız ile sorularınızı sorabilirsiniz.

Benlik Terapisi
Tedavi ve Uzmanlıklar

Tüm Tedavi & Hizmetlerimiz

Elitwell Clinic’te misafirlerimizi bütüncül bir bakış açısı ile değerlendiriyor ve hastalıkların kök sebeplerini bir dedektif titizliğiyle araştırıyoruz.

Ozon Terapi

Ozon Terapi

Tedaviler / Hizmetler
Glutatyon

Glutatyon

Tedaviler / Hizmetler
Otolog Mikrogreft Kök Hücre

Otolog Mikrogreft Kök Hücre

Tedaviler / Hizmetler
Eksozom

Eksozom

Tedaviler / Hizmetler
Gençlik Aşısı

Gençlik Aşısı

Tedaviler / Hizmetler
Prime Star

Prime Star

Tedaviler / Hizmetler
PRP

PRP

Tedaviler / Hizmetler
Akupunktur

Akupunktur

Tedaviler / Hizmetler
Yüz Gençleştirme

Yüz Gençleştirme

Tedaviler / Hizmetler
Mezoterapi

Mezoterapi

Tedaviler / Hizmetler